TRABZON VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KİRALIK GAYRİMENKUL İLANI
1-Aşağıdaki tabloda vasıfları belirtilen taşınmazlar, karşısında yazılı olan aylık ve yıllık muhammen kira bedelleri üzerinden dosyasındaki şartname dâhilinde 2886 sayılı kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile 02.05.2018 tarihinde, Çarşamba Günü Saat: 14.00’da ihale edileceklerdir. Taşınmazlar 31.12.2018 tarihine kadar kiraya verilecektir.
2- İhale (Ortahisar Mh, Pertevpaşa sk. No:23 /TRABZON) adresindeki Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet binasında, birinden diğerine geçilmek suretiyle yapılacaktır.
3- Kira bedeli; aylık olan taşınmazlar için her ay peşin, yıllık olan taşınmazlar için yıllık olarak sözleşmesinde belirtilecek vade süresinde ödenecektir. Kira Bedelleri Türk Lirası cinsindendir.
4- Vakıf taşınmazlar mevcut durumları ile ihale edilecek olup, yapılacak iş, meslek, sanat vs. için Belediye ve ilgili diğer Kurumlardan alınacak her türlü izin, ruhsat, genel-ferdi iskân vb. işlemleri ile elektrik, su, doğalgaz vs. abonelik işlemleri için yapılacak bütün masraflar ile vergi ve harçlar kiracıya aittir. 
5- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için Gerçek kişiler; Nüfus Müdürlüğünce tasdikli İkametgâh belgesi, Nüfus cüzdan sureti, Geçici ve Ek Teminat makbuzu veya mektubu-  Şirketler;  faaliyet belgesi, Ticaret Sicil Kaydı, Ticaret Sicil Gazetesi, Yetki belgesini içeren imza sirküleri,  Şirket yetkilisinin resimli ikametgâh ilmühaberi ve nüfuz cüzdanı sureti (Evrakların aslı veya noter tasdikli sureti) ile Geçici ve Ek Teminat makbuzu veya mektubu- Kooperatif veya dernekler; Yönetim kurulu kararı, Faaliyet belgesi, Yetki belgesi, Geçici ve Ek teminat makbuzu veya mektubu- Ortak katılacaklar; Noter tasdikli ortaklık girişim beyannamesi ve Gerçek/Tüzel kişilerden istenen diğer belgelerdir. (Bütün belgelerin aslı veya Noter tasdikli sureti olacaktır)
6- Postayla yapılan müracaatlar 11. maddede belirtilen gün ve saate kadar Komisyon başkanlığına ulaşmış olacaktır. Telgraf ve Faks ile yapılan müracaatlar ile postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
7- Kiracı, kirasındaki yapılı taşınmazları her yıl yangın, hırsızlık ve doğal afetlere karşı, Vakıflar Genel Müdürlüğü adına sigorta yaptırmak zorundadır.
8- İdare İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.
9-  İhale edilecek taşınmazlardan 10. ve 13. sıradakilerden sözleşme aşamasında, ihalede oluşan aylık kira bedeli üzerinden 1 (bir) aylık kira bedeli tutarınca Güvence (depozito) Bedeli tahsil edilecektir.
10- Geçici teminat olarak 2886 sayılı Kanunda belirtilen değerler kabul edilecektir. Nakit teminatlar Vakıfbank Trabzon Şubesinde bulunan (TR970001500158007287986496) numaralı İdare hesabına ilgili taşınmazın ve isteklinin bilgileri belirtilerek yatırılacaktır.
11- İhale evrakları 02.05.2018 tarihinde, saat 13.30’a kadar İhale Komisyonuna teslim edilecektir. Bu saate kadar ihale evraklarını teslim etmeyenler ihaleye katılamayacaklardır.
 
SN
İli
İlçesi
Mahalle
Cadde/ Sokak
Cinsi
Kullanım Amacı
Ada
Parsel
Alanı (m²)
Muhammen Bedel
Geçici ve Ek Teminat Bedeli
Aylık
Yıllık
1
Trabzon
Ortahisar
Yalı
Alayoğlu
Arsa
Arsa
33
48
    185,83   
100,00
 
276,00
2
Trabzon
Ortahisar
Çağlayan
Dereli (Orta)
Fındık Bahçesi
Fındık Bahçesi 
3248 
691,83
 
50,00
12,00
3
Trabzon
Ortahisar
Çağlayan
Dereli
Çalılık
Çalılık 
3245 
1132,17
 
50,00
12,00
4
Trabzon
Ortahisar
Çağlayan
Dereli
Çalılık
Çalılık 
3243 
611,8
 
20,00
5,00
5
Trabzon
Ortahisar
Çağlayan
Başkurt
Fındık Bahçesi
Fındık Bahçesi 
3021 
13 
1019,44
 
50,00
12,00
6
Trabzon
Ortahisar
Esenyurt
Başmahalle
Çalılık
Çalılık 
164 
16 
1732,74
 
50,00
12,00
7
Trabzon
Ortahisar
Çağlayan Güney
Çamlık
Fındık Bahçesi
Fındıklık 
193 
2413,75
 
50,00
12,00
8
Trabzon
Ortahisar
Çağlayan Güney
 
Fındık Bahçesi
Fındık Bahçesi 
201 
284,54
 
20,00
5,00
9
Trabzon
Ortahisar
Çağlayan Güney
 
Fındık Bahçesi
Fındık Bahçesi 
203 
17 
589,49
 
30,00
7,00
10
Trabzon
Araklı
Merkez
Çınar
5 Katlı Bina
Ofis/Büro (3 Nolu B.B.)
88 
74
610,00
 
1684,00
11
Trabzon
Araklı
Pervane
Orta Mahalle
Tarla
Tarla
144
7
    913,38   
 
100,00
23,00
12
Trabzon
Araklı
Pervane
Orta Mahalle
Tarla
Tarla
546
11
    469,86   
 
50,00
12,00
13
Trabzon
Beşikdüzü
Çarşı
Meydan
Arsa
Çay Oçağı/ Kafe
320 
90,61
500,00
 
1380,00
14
Trabzon
Of
Eskipazar
Orta Mahalle
Çalılık
Çalılık
-
739
 1.700,00   
 
100,00
23,00
15
Trabzon
Sürmene
Gültepe
Perdos
Fındıklık
Fındıklık
111
7
    896,53   
 
70,00
17,00
16
Trabzon
Vakfıkebir
Kemaliye
Köprü
Tek Katlı İki Kargir Dükkan
Tuvalet
107
1
      75,00   
100,00
 
276,00
17
Artvin
Merkez
Şehitlik
Karşıyaka
Bahçe
Bahçe
116
23
597,88
 
200,00
46,00
18
Artvin
Merkez
Şehitlik
Karşıyaka
Bahçe
Bahçe
131
1
146,64
 
100,00
23,00
19
Artvin
Merkez
Orta
Canioğlu
Bahçe
Bahçe
194
3
4.315,70
 
160,00
37,00
20
Artvin
Ardanuç
Tütünlü
Çavdargil
Tarla
Tarla
226
3
14.620,00
 
250,00
58,00
21
Artvin
Ardanuç
Tütünlü
Gernavlar
Tarla
Tarla
172
1
7.314,83
 
150,00
35,00
22
Artvin
Ardanuç
Beratlı
Derelik
Bahçe
Bahçe
113 
26 
1013,29
 
24,00
6,00
23
Artvin
Ardanuç
Kaşıkçı
 
Tarla
Tarla 
118 
10 
2380
 
30,00
7,00
24
Artvin
Ardanuç
Bereket
Ancimaat
Tarla
Tarla 
115 
5233,51
 
30,00
7,00
25
Artvin
Ardanuç
Bereket
Köçeget
Tarla
Tarla 
133 
16 
3672,37
 
45,00
11,00
26
Artvin
Ardanuç
Bereket
Taturgil
Tarla
Tarla 
187 
824,78
 
20,00
5,00
27
Artvin
Ardanuç
Ovacık
 
Tarla
Tarla 
143 
62 
1866,83
 
36,00
9,00
28
Artvin
Ardanuç
Torbalı
Köyiçi
Bahçe
Bahçe 
115 
22 
1081,21
 
30,00
7,00
29
Artvin
Ardanuç
Karlı
Mezra
Çayır
Çayır 
154 
81 
3190,63
 
45,00
11,00
30
Artvin
Ardanuç
Tosunlu
Yaşlık
Tarla
Tarla 
145 
2689,12
 
30,00
7,00
31
Artvin
Ardanuç
Ovacık
Düzler
Tarla
Tarla 
143 
416 
328,24
 
10,00
3,00
32
Artvin
Ardanuç
Bereket
Bayramgil
Tarla
Tarla 
217 
55 
3022,74
 
45,00
11,00
33
Artvin
Ardanuç
Tütünlü
Dokagil
Çayır
Çayır
139
27
376,91
 
40,00
10,00
34
Artvin
Ardanuç
Çıralar
Açmalar
Tarla
Tarla 
111 
1586,38
 
15,00
4,00
35
Artvin
Ardanuç
Sakarya
Düzler
Tarla
Tarla
137
11
1.821,71
 
30,00
7,00
36
Artvin
Ardanuç
Tütünlü
Cami
Tarla
Tarla
215
32
6.445,56
 
100,00
23,00
37
Artvin
Ardanuç
Tütünlü
Cami
Lojman ve Tarla
Lojman ve Tarla
215
35
7.262,33
 
150,00
35,00
38
Artvin
Ardanuç
Sakarya
Köyiçi
Tarla
Tarla
166
104
1.515,95
 
50,00
12,00
39
Artvin
Ardanuç
Sakarya
Cola
Tarla
Tarla
143
5
4.064,06
 
60,00
14,00
40
Artvin
Ardanuç
Sakarya
Değirmen Sırtı
Tarla
Tarla
145
2
9.537,08
 
80,00
19,00
41
Giresun
Merkez
Orhaniye
Batlama
Fındık Bahçesi
Fındık Bahçesi
166
2
 2.353,98   
 
210,00
49,00
42
Giresun
Merkez
Akköy
Kıran
Fındık Bahçesi
Fındık Bahçesi
192
46
    465,85   
 
40,00
10,00
43
Giresun
Merkez
Akköy
Kıran
Fındık Bahçesi
Fındık Bahçesi
192
47
 2.546,73   
 
220,00
51,00
44
Giresun
Merkez
Akköy
Kıran
Fındık Bahçesi
Fındık Bahçesi
192
48
 1.962,54   
 
170,00
40,00
45
Giresun
Merkez
Akköy
Kıran
Fındık Bahçesi
Fındık Bahçesi
192
49
 1.299,09   
 
110,00
26,00
46
Giresun
Merkez
Yenicehisar
Yazlık-Topoğlu
Fındık Bahçesi
Fındık Bahçesi
-
1307
 4.980,00   
 
210,00
49,00
47
Giresun
Keşap
Bozkurt
 
Arsa
Arsa
61 
108 
2713
 
100,00
23,00
48
Giresun
Keşap
Demirci
 
Fındık Bahçesi 
Fındık Bahçesi 
114 
1714,08
 
190,00
44,00
49
Giresun
Piraziz
Armutçukuru
 
Fındık Bahçesi 
Fındık Bahçesi 
128 
1067,41
 
42,00
10,00
50
Giresun
Şebinkarahisar
Bülbül
Sururi
Arsa
Depo
27 
13,47
 
99,00
23,00
51
Giresun
Şebinkarahisar
Kavaklar
Hayderesi
Bahçe
Bahçe
304
14
 2.169,63   
 
200,00
46,00
52
Giresun
Şebinkarahisar
Kavaklar
Karşı Bahçe
Bahçe
Bahçe
310
13
    397,34   
 
50,00
12,00
53
Giresun
Şebinkarahisar
Biroğul
Paçacı
Tarla
Tarla
442
1
    965,53   
 
50,00
12,00
54
Giresun
Şebinkarahisar
Biroğul
Kavalcı
Tarla
Tarla
435
18
 5.844,92   
 
150,00
35,00
55
Giresun
Şebinkarahisar
Biroğul
Bağdemli Tepe
Tarla
Tarla
564
18
 1.427,86   
 
75,00
18,00
56
Giresun
Şebinkarahisar
İkioğul
Kayıkçılar
Bahçe
Bahçe
385
24
 1.160,34   
 
100,00
23,00
57
Gümüşhane
Şiran
Arıtaş
Derindere
Tarla
Tarla
-
675
 5.000,00   
 
100,00
23,00