ALT GELİR GRUBU BAŞVURU ŞARTLARI
 
Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;
 
 • T.C. vatandaşı olması,
 
 • Artvin il nüfusuna kayıtlı veya Ardanuç ilçesi sınırları içerisinde en az  1 yıldan az olmamak şartıyla ikamet ediyor olması, Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisinde başvuracakların en az 3 (üç) yıldır ikamet ediyor olması veya il nüfusuna kayıtlı olması gerekmektedir. Not: Doğum yeri ARTVİN ve İlçeleri olan kişilerde nerede ikamet ederse etsin 1 yıl ikamet şartı ARANMAMAKTADIR.
 •  
 • Toplu Konut İdaresinden  konut satın almamış olması ve Toplu Konut İdaresinden konut kredisi kullanmamış olması, Kendisine, eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklarına ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı/kat mülkiyetli bağımsız bir bölümün veya müstakil bir konutunun (tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç) olmaması,  (Ancak kat irtifakı veya kat mülkiyeti tesis edilmemiş olan konutlar ile eşi ve/veya velayeti altındaki çocukları dışında kalan şahıslar ile hisseli gayrimenkuller bu hüküm dışında tutulacaktır.) (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç )
 
 • Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net ¨4.500 olması, ( Başvuru sahibinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dahil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin en fazla ¨4.500 olması gerekmektedir.)
 
 • Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir.
 
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER :
 
 • Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
Ayrıca,
 • Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alacakları “Belgeyi”
 • Engelli vatandaşlarımız, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen kimlik kartının fotokopisi veya tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınmış sağlık heyet raporunu (en az % 40 engelli olduğuna dair) “Belgeyi”
 • Emekli Vatandaşlar, Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan emekli kimlik belgesi veya emekli olduğunu gösteren “Belgeyi”
 
 • Başvuru sahibinin adına ve ikametgah i lmühaberinde yer alan adresine göre düzenlenmiş bir adet fatura (son 3 aya ait doğalgaz, elektrik, su, telefon, cep telefonu vs.) fotokopisini, (Başvuru sahibinin adına kayıtlı fatura bulunmaması durumunda, başvuru sahibinin eşinin, çocuklarının, annesinin ve/veya babasının adına ikametgah ilmühaberi adresine göre düzenlenmiş fatura da kabul edilecektir.)
 
 • İkametgah il mühaberi  Artvin Ardanuç ilçesi sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak şartıyla (Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisinde başvuracakların en az 3 (üç) yıldır) ikamet ettiğine dair veya il nüfusuna kayıtlı ise nüfus cüzdanı fotokopisi yeterli olacaktır.)
 
 • T.C. Kimlik Numaraları, (Aile bireylerinin)
 
 • Ekte yer alan başvuru formunda istenilen diğer bilgileri vermekle yükümlü olacak olup, ayrıca başvuru formu imzalayarak kendisinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının kira, faiz geliri vb. gelirinin olmadığını beyan edecektir.
 
 • Nüfus Müdürlüğünden onaylı vukuatlı nüfus kaydı,
 • Hane halkı gelirinin en fazla net ¨4.500 olduğunu kanıtlayan gelir belgeleri,
  • Başvuru sahibi evli ise kendisi, eşi, velayeti altındaki çocuklarından çalışan varsa kendisinin eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının ayrı ayrı gelirini kanıtlayan belgeler  (tabi olarak çalıştıkları sosyal güvenlik kurumlarından çalıştığına dair alınan belgeler ile maaş bordroları, maaş belgeleri, vb.)
 
 • Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan maaş dökümü veya emekli maaşının yatırıldığı banka hesap ekstresi.
 
 • Başvuru sahibi, eşi veya velayeti altındaki çocuklardan herhangi biri çalışmıyorsa Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan çalışmadığına dair belgeleri,
 
eksiksiz olarak ibraz edecektir.
 
Yukarıda yer alan belgeler dışında gerekli görüldüğünde ek belgeler istenebilecektir.
 
         
 
OTURMA KOŞULU ve DEVİR İŞLEMLERİ :
 
Alt gelir grubu projelerinde hak sahibi olup sözleşme imzalayanlar konutlarını borçları bitene kadar devredemeyeceklerdir.
 
Ayrıca, sözleşme imzalanan konut için borç bitene kadar, alıcının veya ailesi için ikamet koşulu aranacak olup, alıcının, kendisinin, eşinin veya çocuklarının söz konusu konutta ikamet etmediklerinin tespit edilmesi halinde sözleşmeleri feshedilecektir.
 
Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunulması halinde, kurada hak sahibi olanların konut alma hakları iptal edilecektir. Sözleşme imzalanmış ise sözleşmeleri feshedilerek gerekli hallerde ödenen peşinat tutarları irad kaydedilecek ve ödenen taksit tutarları masraflar tahsil edildikten sonra faizsiz olarak iade edilecektir.
 
ÖDEMELERİN BAŞLANGICI :
 • MA tipi konutlar; ¨2.000’nin başvuru bedeli olarak alınması, (Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç)
 •  Sözleşme imzalama aşamasında konut alıcılarından konut bedelinin (başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar)  seçilen satış alternatifinde peşinatın (%12-%15-%20) tahsil edilmesi,
 • Borç bakiyesinin seçilen alternatif kapsamında 180 (15 yıl) ay, 216 (18 yıl) ay veya 240 (20 yıl) ay vade ile ödenmesi,
 • İlk taksit ödemesinin konut teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlatılması, borç bakiyesinin ve aylık taksitlerin her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki Memur Maaş Artış oranı, ÜFE ve TÜFE oranlarından en düşük olana göre artırılması, İlk artış döneminin İdarece belirlenmesi,
 
koşulları ile satılacaktır.
logo2006
T.C.

BAŞBAKANLIK

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı
ALT GELİR GRUBU KONUT PROJESİ
BAŞVURU FORMU
 
 
 
BAŞVURU NO
 
 
 
 
Adı :
Soyadı :
Baba Adı :
D. Yeri :
D. Tarihi : ...../...../...........
T.C. Kimlik No :
Nüfusa Kayıtlı Olduğu İl/İlçe :
Köy / Mahalle :
Cilt No :
Aile Sıra No :
Sıra No :
İkametgah Adresi ve Süresi :

Tel :
Medeni Durumu
Evli  (     )
Bekar  (     ) 
Dul   (      )
 Başvuru Sahibinin İş Durumu
Çalışıyor (     )
Çalışmıyor (     )
İş yeri ünvanı :
İş yeri adresi :
 
Eşinin Adı Soyadı :
Doğum Tarihi:
Doğum Yeri :
Baba Adı :
Ana Adı :
T.C. Kimlik No:
Eşinin iş durumu
Çalışıyor (     )
Çalışmıyor (     )
Eşinin iş yeri ünvanı :
İş yeri adresi :
 
Çocuklarının Adı - Soyadı
Doğum Tarihi
Mesleği/Okulu
Medeni Hali
T.C. Kimlik No
Vergi Sicil no
1-
 
 
 
 
 
2-
 
 
 
 
 
3-
 
 
 
 
 
4-
 
 
 
 
 
5-
 
 
 
 
 
6-
 
 
 
 
 
7-
 
 
 
 
 
8-
 
 
 
 
 
9-
 
 
 
 
 
10-
 
 
 
 
 
Mesken Durumu
Aile/Akraba Evinde  (      )
Kiracı ise Miktarı : 
Başvuru Sahibinin Sosyal Güvenlik Durumu
Emekli Sandığı
 No
 
Bağkur  No
 
SSK No
 
Başvuru Sahibinin Maaş Tutarı
 
 
 
Başvuru Sahibi Eşinin  Sosyal Güvenlik Durumu
Emekli Sandığı
 No
 
Bağkur  No
 
SSK No
 
Eşinin Maaş Tutarı
 
 
 
Velayeti altındaki çocuklardan çalışanların  Sosyal Güvenlik Durumu
Emekli Sandığı
 No
 
Bağkur  No
 
SSK No
 
Çocuğun  Maaş Tutarı
 
 
 
 
 
 
Bu Formu imzaladığım tarih itibariyle, kendim, eşim ve/veya velayetim altındaki çocuklarımın üzerinde T.C. sınırları dahilinde tapuda kayıtlı kat irtifaklı/kat mülkiyetli bağımsız bir bölümün veya müstakil bir konutun (tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç) bulunmadığını, daha önce bu kişilerce Toplu Konut Kredisi kullanılmamış veya Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nca satılan bir konutun satın alınmamış olduğunu, (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç )
İdarenin ilan ettiği Alt Gelir grubu başvuru şartlarını sağladığımı, bu şartlarla satışa sunulan konutlar için kendim, eşim ve velayetim altındaki çocuklar adına ancak bir başvuruda bulunabileceğimi, birden fazla başvuruda bulunduğum taktirde konut talebimin geçersiz sayılacağını, konut alma hakkı kazanmış isem bu hakkımı kaybedeceğimi,
Ayrıca, T.C. sınırları dahilinde kendim, eşim ve/veya velayetim altındaki çocuklarıma ait kira ve/veya faiz vb. gelirimin olmadığını, aksi bir durumun tespit edilmesi halinde konut alma hakkı kazanmış olsam bile iptal edileceğini, (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç )
TOKİ tarafından belirlenerek Artvin Ardanuç Kaymakamlığı’na bildirilen konut fiyatlarının ortalama tahmini satış fiyatları olduğunu, Kaymakamlıkça yeterli talep sağlanarak projenin gerçekleştirilmesi halinde,  yapılacak ihale sonucuna göre, TOKİ tarafından, her bir konut için ayrı ayrı hesaplanarak  kaymakamlığa bildirilecek şerefiyeli konut satış bedellerinin sözleşmeye esas olacağını;
 
 
Başvuru Formunda istenilen bilgileri eksiksiz dolduracağımı ve form ile birlikte aşağıda yer alan başvuru belgelerini 27 Nisan 2018 tarihine kadar Kaymakamlığa ibraz edeceğimi aksi taktirde başvurumun geçersiz sayılacağını,
 
 1. Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 2. Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alacakları “Belgeyi”
 3. Engelli vatandaşlarımız, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen kimlik kartının fotokopisi veya tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınmış sağlık heyet raporunu (en az % 40 engelli olduğuna dair) “Belgeyi”
 4. Emekli Vatandaşlar, Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan emekli kimlik belgesi veya emekli olduğunu gösteren “Belgeyi”
 5. Başvuru sahibinin adına ve ikametgah ilmühaberinde yer alan adresine göre düzenlenmiş bir adet fatura (son 3 aya ait doğalgaz, elektrik, su, telefon, cep telefonu vs.) fotokopisini, (Başvuru sahibinin adına kayıtlı fatura bulunmaması durumunda, başvuru sahibinin eşinin, çocuklarının, annesinin ve/veya babasının adına ikametgah ilmühaberi adresine göre düzenlenmiş fatura da kabul edilecektir.) İkametgah ilmühaberi  (Ardanuç ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak şartıyla ikamet ettiğine dair belge veya il nüfusuna kayıtlı ise nüfus cüzdan fotokopisi yeterli olacaktır.), Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisinde başvuracakların en az 3 (üç) yıldır ikamet ediyor olması veya il nüfusuna kayıtlı olması gerekmektedir.
 1. Aile bireylerinin T.C. Vatandaşlık Numaraları,
 2. Nüfus Müdürlüğünden onaylı Vukuatlı nüfus kaydı,
 3. Hane halkı gelirinin en fazla net ¨4.500 olduğunu kanıtlayan gelir belgeleri,
  1. Başvuru sahibi evli ise  kendisi, eşi, velayeti altındaki çocuklarından çalışan varsa kendisinin eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının ayrı ayrı gelirini kanıtlayan belgeler ( tabi olarak çalıştıkları sosyal güvenlik kurumlarından çalıştığına dair alınan belgeler ile maaş bordroları, maaş belgeleri, vb.)
  2. Başvuru sahibi, eşi veya velayeti altındaki çocuklardan herhangi biri çalışmıyorsa Sosyal Güvenlik Kurumundan çalışmadığına dair belgeleri,
 
Noter huzurunda Konut Belirleme kurası çekilecek olup kura sonuçlarının tarafıma tebligat yapılmaksızın Artvin Ardanuç Kaymakamlığında ilan edileceğini, ibraz ettiğim evraklarla başvuru şartlarına sahip olduğumu kanıtlayamadığım durumlarda konut alma hakkımı kaybedeceğimi,  
 
 
Asil veya yedek hak sahibi olduğum taktirde, Kaymakamlığa asılarak ilan edilen tarihlerde nihai şerefiyeli konut bedeli üzerinden Gayrimenkul Satış Sözleşmesini T.C. Ziraat  Bankası A.Ş. Artvin Ardanuç Şubesinde imzalayacağımı, kurada çıkan konuta ilişkin peşinatı  ve masrafları (Banka Komisyonu, BSMV gibi) yatıracağımı, konut satın alma hakkından vazgeçtiğim, Gayrimenkul Satış Sözleşmesi’ni imzalamadığım, konuta ilişkin peşinatı yatırmadığım, T.C. Kimlik Numaramı Banka’ya ibraz etmediğim taktirde Asil veya Yedek Alıcılar Listesi’ndeki sıramı ve konut alma hakkımı kaybedeceğimi,
Yedek hak sahibi olmam durumunda asil hak sahiplerinin sözleşme işlemlerinin bitiş tarihine göre kalan konutlar için yedek hak sahiplerinin işlem yapabileceğini, konut alma hakkı sırası gelmez ise hiçbir hak talep etmeyeceğimi,
Satışa sunulan konut sayısından daha az başvuru olması durumunda, başvuruda bulunanlarca satın alınacak konutların yine noter huzurunda yapılacak kura ile belirleneceğini,
 
Kura sonucunda hak sahibi olduğum takdirde, tek nüsha halinde düzenlenecek olan Gayrimenkul Satış Sözleşmesi bedeli üzerinden oluşan Bankaca tarafımdan tahsil edilecek peşinatın % 0,5 (binde beş) oranındaki Banka komisyon tutarını, Banka Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) ile birlikte Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalama tarihinde ödemediğim taktirde, konut hakkımdan vazgeçmiş sayılacağımı,
Mücbir sebeplerle ilan edilen tarihlerde işlemleri tamamlayamadığım ve bu durumu yetkili mercilerden alınacak belgelerle kanıtlayamadığım taktirde konut satın alma hakkımı kaybedeceğimi ve yukarıdaki şekilde işlem yapılacağını, işlemleri vekil eliyle de yürütülebileceğinden tam teşekküllü Devlet Hastanesinden alınan heyet raporu da dahil olmak üzere her ne şekilde olursa olsun sağlık nedeniyle alınan raporların mücbir sebep sayılmayacağını;
Hak sahibi olup sözleşme imzalamam durumunda konutumu borcu bitene kadar devredemeyeceğimi, ancak teslim alana kadar İdareye iade edebileceğimi; konutun bu süre içerisinde iadesi durumunda o tarihe kadar yapılan ödemelerin faizsiz olarak geri verileceğini, Damga Vergisi, Banka Komisyonu ve BSMV tutarının iade işleminde tarafıma iade edilmeyeceğini ve konut teslim edilmiş ise hiçbir suretle almış olduğum konutu iade edemeyeceğimi;
Ayrıca, sözleşme imzalamış olduğum konut için borç bitene kadar  kendim, eşim veya çocuklarımın ikamet edeceğini; söz konusu konutta ikamet etmediklerinin tespit edilmesi halinde sözleşmenin fesh edilerek gerekli hallerde ödenen peşinat tutarlarının irad kaydedileceğini ve ödenen taksit tutarlarının masraflar tahsil edildikten sonra faizsiz olarak iade edileceğini;
KDV Kanunu uyarınca  konut  satış bedeli ile teslim tarihine kadar tahakkuk etmiş olan dönem artış tutarları toplamının % 1’i oranındaki KDV tutarını anahtar teslimi sırasında ödeyeceğimi; ayrıca teslimden sonraki  6 aylık artış dönemleri  başında, borç bakiyesine uygulanan artışlardan da, artış tutarı üzerinden izleyen ilk taksit ödemesinde  KDV  tutarlarını ödeyeceğimi;
Konutların yapımı sırasında genel planlarda ve projelerde teknik ve yönetimsel nedenlerle gerekli görülerek yapılabilecek her türlü değişikliğin İdarenin yetkisi ve yükümlülüğü altında olduğunu;
Tarafıma yapılacak her türlü bildirimin aşağıda belirtilen ikametgah adresime yapılmasını ve bildirimin adi posta ile de yapılabileceğine peşinen muvafakat ettiğimi;
 
Başvuru Sahibinin Adı-Soyadı
İmzası
 
 
 
 
Yukarıdaki yer alan bilgilerin tarafımdan doğru olarak beyan edildiğini, aksi söz konusu olduğu takdirde başvurumun geçersiz sayılacağını, kura hakkımı kaybedeceğimi, konut alma hakkımın iptal edileceğini, Gayrimenkul Satış Sözleşmenin fesh edileceğini ve ödediğim peşinat ve taksit tutarlarının masraflar düşüldükten sonra faizsiz olarak iade edileceğini beyan ve kabul ederim.
                                                     
 
BAŞVURU FORMU İLE BİRLİKTE   ARTVİN ARDANUÇ KAYMAKAMLIĞINA TESLİM EDİLECEK BELGELER:
 1. Nüfus Cüzdanı bilgileri ve fotokopisi ile Nüfus Müdürlüğünden onaylı Vukuatlı nüfus kaydı,
 2. Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alacakları “Belgeyi”
 3. Engelli vatandaşlarımız, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen kimlik kartının fotokopisi veya tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınmış sağlık heyet raporunu (en az % 40 engelli olduğuna dair) “Belgeyi”
 4. Emekli Vatandaşlar, Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan emekli kimlik belgesi veya emekli olduğunu gösteren “Belgeyi”
 5. T.C. Vatandaşlık Numarası,
 6. İkametgah ilmühaberi (Ardanuç ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak şartıyla ikamet ettiğine dair veya il nufusuna kayıtlı ise nüfus cüzdanı fotokopisi yeterli olacaktır.), Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisinde başvuracakların en az 3 (üç) yıldır ikamet ediyor olması veya il nüfusuna kayıtlı olması gerekmektedir.
 7. Başvuru sahibinin adına ve ikametgah ilmühaberinde yer alan adresine göre düzenlenmiş bir adet fatura (son 3 aya ait doğalgaz, elektrik, su, telefon,cep telefonu vs.) fotokopisini, (Başvuru sahibinin adına kayıtlı fatura bulunmaması durumunda, başvuru sahibinin eşinin, çocuklarının, annesinin ve/veya babasının adına ikametgah ilmühaberi adresine göre düzenlenmiş fatura da kabul edilecektir.)
 8. Hane halkı gelirinin en fazla net ¨4.500 olduğunu kanıtlayan gelir belgeleri,
 9. Başvuru Bedeli dekont fotokopisi. (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç )