İHALE İLANI
 
Ardanuç İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği
 
ARAÇ ALIM İLANI
 
Ardanuç İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Birlik hizmetlerinde kullanılmak üzere aşağıda nitelikleri yazılı 1 adet Taşıyıcı Sal Kasa Kamyon,  açık ihale usulü ile satın alınacaktır.
 
 
 
1-İdarenin
 
a) Adresi: Ardanuç İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği
 
b) Telefon ve faks numarası: 0466 611 2024  
 
 
 
2-İhale konusu taşınır mal alım niteliği türü ve miktarı:
 
Asgari aşağıdaki özellikleri ihtiva eden 1 adet Taşıyıcı Sal Kasa Kamyon,  satın alınacaktır.
 
 
 
 
SATIN ALINACAK ARACIN ÖZELLİKLERİ
Adet
Cins
1
Diesel Yakıtlı – Motor Hacmi 4000 cc
Sal Kasa Taşıyı Kamyon
Minimum 1998 model ve üzeri olacaktır.
Motor
9500 cm³
Hacim
4000 cc
Yakıt Türü
Dizel
Maximum Güç
227 KW/dd
 
 
 
3- İhale mal alım ihalesidir. İşe başlama ve bitiş tarihi söz konusu değildir.
4- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
a) Müracaat dilekçesi
b) Tebligat adresi
c) Kayıt olduğu ticaret ve sanayi odası belgesi  
d) Teklif vermeye yetkili olduğuna dair imza sirküsü
e) Kapalı zarf içinde teklif mektubu
f) Teklif edilen fiyata ÖTV, diğer vergi ve yasal giderler dâhil olup, KDV Hariçtir.
g) Ödeme aracın Birliğe tesliminden sonra yapılacaktır.
5- İhale dokümanı Ardanuç Kaymakamlığı İlan Panosu, Belediye başkanlığı İlan Panosu ve Ardanuç kaymakamlı Web sayfası adreslerinde görülebilir.
a) Yapılacağı Yer: Ardanuç Kaymakamlığı-Kaymakam Makam Odası
b) Tarih ve Saati: 09.02.2018 Saat 10:00
6- Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında komisyon başkanlığına verilir. Bu saatten sona verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler bizzat istekli, kanuni temsilcileri ve tüzel kişilerde temsile yetkili kişiler tarafından komisyon başkanlığına verilir. Posta ile veya iadeli taahhütlü olarak teklif verilemez ve bu şekilde gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmaz.  
7- Bu ihalede, Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmenliği uygulanmaktadır.
 
 
 
 
 
İLAN OLUNUR.